विदेशबाट आउन चाहने व्यक्तिहरूको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सुचना ।