चन्द्रागिरिको विभिन्न स्थानमा हाटवजार बिक्री केन्द्र सञ्चालन हुने, नगरभित्र रहेका ईच्छुक महिला समूह, संघ संस्थाहरुले ७ दिने भित्र निवेदन पेश गर्ने सक्ने । (सूचना सहित)

चन्द्रागिरि।

चन्द्रागिरिको विभिन्न स्थानमा हाटवजार बिक्री केन्द्र सञ्चालन हुने, नगरभित्र रहेका ईच्छुक महिला समूह, संघ संस्थाहरुले ७ दिने भित्र निवेदन पेश गर्ने सक्ने ।

(सूचना )