चन्द्रागिरि नगरपालिका सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकृत पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी सूचना