चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं. १५ को करिडोर निर्माणको लागि स्थायी / अस्थायी संरचना हटाउने सम्बन्धी सूचना