चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कुकुरहरूको बन्ध्याकरण तथा रेबिज खोप कार्यक्रम संचालन गर्ने