चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कुकुरहरूको बन्ध्याकरण तथा रेबिज खोप कार्यक्रम संचालन गर्ने

Chandragiri municipality will conduct dog sterilization and rabies vaccination programjibss