चन्द्रागिरि वडा नं. ८ ले पशु तथा कृषि सम्वन्धी तालिम दिने