चन्द्रागिरि नगरपालिकाको राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि विवरण संकलन सम्वन्धी सूचना