चन्द्रागिरि नगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको तथ्यांक संकलन गरिने सूचना

Notice that the data of people who returned from foreign employment will be collected in Chandragiri municipalityjibss