चन्द्रागिरि नगरपलिकाबाट कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरियका प्रगति विवरण |jibss