चन्द्रागिरि वडा नं. १ को बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गाराउने सुचना